MENU

Parę słów o mnie...

Nazywam się Dominika Ociepka i od roku 2005 jestem fizjoterapeutą. Od tego czasu stale pogłębiam swą wiedzę z zakresu rehabilitacji. Moimi pacjentami są głównie niemowlęta i dzieci oraz osoby dorosłe. Współpracuję ze szkołami, uczę dzieci prawidłowej postawy oraz rozbudzam potrzeby ruchowe. Każdy pacjent jest dla mnie wyjątkowy i do każdego podchodzę indywidualnie.

W swojej karierze pracowałam/pracuję w niżej wymienionych placówkach:
- Przychodnia Zdrój Trzebnica
- Szpital im. św. Jadwigi Trzebnica
- Przychodnia Promyk Słońca Wrocław
- Przychodnia ul.Łowiecka Wrocławiu
- Szpital EMC S.A. Wrocław

Jestem certyfikowanym terapeutą:
- Vojta
- NDT Bobath
- PNF
- Terapii Manualnej
- metody McKenziego
- FITS
- tkanek miękkich